Tlačivá na stiahnutie

Zmena vlastníka

Oznámenie o zmene doručovacej adresy

Oznámenie o počte osôb za rok

(pre potreby vyúčtovania)

Oznámenie o zmene počtu osôb

Vyžiadanie preplatku na účet

Online tlačivá

Oznámenie o zmene doručovacej adresy

Odpis pomerových meračov SV, TUV

Oznámenie o zmene počtu osôb

Oznámenie o počte osôb za rok

(pre potreby vyúčtovania)

Vyžiadanie preplatku na účet

Stránkové hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Adresa

Hagarova 9/B, P.O.BOX 38

830 04 Bratislava 34

Kontakty

Infolinka

Technik - Ivan Cimprich

+421 948 152 572
ivan.cimprich@meosprava.sk

Copyright © 2024 Meopta- Všetky práva vyhradené