Odpis pomerových meračov SV, TUV

Rok *
Meno a priezvisko vlastníka bytu *
Poschodie *
Bytový dom (ulica) *
Č. bytu *
Variabilný symbol *
Studená voda (SV) - aj garáže

Číslo meračov

Stav počítadla

Číslo merača SV-1
Číslo merača SV-2
Číslo merača SV-3
Číslo merača SV-4
Číslo merača SV-5
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.
Teplá úžitková voda (TUV)

Číslo meračov

Stav počítadla

Číslo merača TUV-1
Číslo merača TUV-2
Číslo merača TUV-3
Číslo merača TUV-4
Číslo merača TUV-5
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Celá časť
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.
Desat.časť.

Aby sa zabránilo nesprávnemu odpisu, opíšte prosím celý stav počítadla ( všetky čísla ). Niektoré vodomery nemajú desatinné miesta ( majú iba 5 políčok ), v takom prípade desat.časť nevypĺňajte.

Stránkové hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00-17:00
Streda 8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Adresa

Hagarova 9/B, P.O.BOX 38

830 04 Bratislava 34

Kontakty

Infolinka

Technik - Ivan Cimprich

+421 948 152 572
ivan.cimprich@meosprava.sk

Copyright © 2024 Meopta- Všetky práva vyhradené