PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

CENNÍK

Cenník je zväčša aktualizovaný každý rok s prihliadnutím na infláciu a ceny energií.

Cenník platný od 01.02.2023
CENNÍK A TVORBA POPLATKU ZA SPRÁVU


Cenník máme rozdelený na 3 časti :

 

Ponúkame aj možnosť využiť naše služby pri príprave výpovede a zmeny správcu aj v prípade, že sa bytový dom nerozhodol uzavrieť ZoVS s našou spoločnosťou. V takomto prípade sa so zástupcami vlastníkov ( zvolenou komisiou ) dohodne poplatok za kompletné vypracovanie materiálov a usmernení, aby celý proces prebehol v súlade s platnou legislatívou. ( žiadosti, doklady, písomné hlasovania, a pod. ). Poplatok sa odvíja od rozsahu podkladov a počtu bytov.
 
Tvorba poplatku za správu
Poplatok za správu je účtovaný mesačne za každý priestor. Úhrady sú zrealizované vždy do 15. dňa v mesiaci z účtu bytového domu. Poplatok je zahrnutý v mesačnom zálohovom predpise, ktorý vlastníci uhrádzajú na účet bytového domu. Každý priestor, ktorý je uvedený na Liste vlastníctva bytového domu ako samostatný, je nutné aj samostatne evidovať, nakoľko každý takýto priestor môže byť predmetom ďalšieho predaja. Poplatok za správu je účtovaný za každý evidovaný priestor a jeho výška sa odvíja od počtu služieb a zložitosti evidencie daného priestoru. Veľkosť podlahovej plochy nemá na výšku poplatku za správu žiaden vplyv, keďže rozloha priestoru neovplyvňuje rozsah využívaných služieb.
FOTOGALÉRIA

 

2012 10 09 09 40 57 2013 05 29 14 41 05 2013 05 29 14 49 41 2013 05 29 14 51 54 882952 2013 05 29 14 52 30 264832 2013 05 29 14 53 2 710928 2013 05 29 14 53 35 182942