PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

ODPIS POMEROVÝCH MERAČOV SV, TUVStudená voda ( SV ) - aj garáže

stav počítadla
číslo
merača
celá časť des.
časť
SV-1
SV-2
SV-3
SV-4
SV-5

Teplá úžitková voda ( TUV )

stav počítadla
číslo
merača
celá časť des.
časť
TUV-1
TUV-2
TUV-3
TUV-4
TUV-5
Security code

Aby sa zabránilo nesprávnemu odpisu, opíšte prosím celý stav počítadla ( všetky čísla ). Niektoré vodomery nemajú desatinné miesta ( majú iba 5 políčok ), v takom prípade sivé políčka nevypĺňajte.