run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


Oznámenie o ZMENE počtu osôb bývajúcich v byte

* povinné údaje

* Zmena od (dátum): * Variabilný symbol:
* Bytový dom (ulica): * Posch.: * Č. bytu:

* Meno vlastníka (vlastníkov) bytu Dátum narodenia BÝVA / NEBÝVA

Ostatné osoby bývajúce v byte Dátum narodenia Vzťah k vlastníkovi
*Celkový počet osôb bývajúcich v byte
( vrátane vlastníkov ak v byte bývajú ) vyplňte číslom

Tel. číslo:
E-mail:
Zopakujte kód:
Security code

V súlade so Zmluvou o výkone správy ako vlastník bytu týmto prehlasujem, že všetky horeuvedené údaje sú pravdivé a v byte so mnou skutočne žijú horeuvedené osoby.