run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


Odpis pomerových meračov SV, TUV

Rok:
Bytový dom (ulica):
Vlastník bytu (meno):  
Č. bytu:
Posch.:
Variabilný symbol:

Studená voda ( SV ) - aj garáže

číslo merača stav počítadla
celá časť | desatinná časť
SV-1 |
SV-2 |
SV-3 |
SV-4 |
SV-5 |

Teplá úžitková voda ( TUV )

číslo merača stav počítadla
celá časť | desatinná časť
TUV-1 |
TUV-2 |
TUV-3 |
TUV-4 |
TUV-5 |
Zopakujte kód
Security code  

Aby sa zabránilo nesprávnemu odpisu, opíšte prosím celý stav počítadla ( všetky čísla ). Niektoré vodomery nemajú desatinné miesta ( majú iba 5 políčok ), v takom prípade sivé políčka nevypĺňajte.