PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


PRÁVNE SLUŽBY


- zmluvné zabezpečenie plnení spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov a garáží

- súdne vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokátskej kancelárie

- ďalšie právne úkony súvisiace s výkonom správy po dohode s vlastníkmi