PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

PREDAJ, PREPIS - BYTU, GARÁŽE, NP ... (zmena vlastníka)


Zmenu vlastníka je možné nahlásiť :

 

- OSOBNE ( je potrebné, aby sa dostavili na prepis obidve strany )
- e-mailom ( musia byť zaslané doklady potrebné od obidvoch strán )

Doklady k prepisu musia byť kompletné, čitateľné a podpísané oboma stranami.
Zmenu vlastníka je potrebné nahlásiť aj v prípade, že sa jedná o prepis v rámci rodinných príslušníkov.

 

Doklady potrebné k prepisu:


- formulár na zmenu vlastníka ( môžete vytlačiť tu : Zmena vlastníka - formulár )
- protokol o odovzdaní bytu/priestoru ( stavy vodomerov, stavy meračov tepla ... )
- návrh na vklad do katastra ( opečiatkovaný ), prípadne list vlastníctva
- kúpnopredajná ( darovacia ) zmluva, dedičské konanie ....
- nová korešpondenčná adresa predávajúceho ( pre zaslanie vyúčtovania ), uvádza sa do vyšie uvedeného formulára


Nový vlastník má byť zaevidovaný od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po vklade do katastra, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. ( príklad : vklad 12.4.2014 - vlastník je zaevidovaný od 1.5.2014 ). Zmenu je možné vykonať vždy iba od prvého dňa v mesiaci.