PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

POTVRDENIE O ÚHRADÁCH

 

Toto potvrdenie vyžaduje Katastrálny úrad v prípade predaja bytu, alebo ak je vlastník žiadateľom o úver a pod.
Potvrdenie o úhradách je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb a to sumou 5 €.

Vzhľadom na skutočnosť, že pracovníci musia pred vydaním potvrdenia skontrolovať platobnú disciplínu žiadateľa, je v záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stánkových hodín.

Po objednávke a dohode s pracovníkom správy, si žiadateľ vyzdvihne potvrdenie na mieste, respektíve je možné ho zaslať poštou.