PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

OZNÁMENIE O ZMENE POČTU OSÔB 

* povinné údaje* Meno vlastníka (vlastníkov) bytu Dátum narodenia BÝVA / NEBÝVA


Ostatné osoby bývajúce v byte Dátum narodenia Vzťah k vlastníkovi


*Celkový počet osôb bývajúcich v byte
( vrátane vlastníkov ak v byte bývajú ) vyplňte číslom
Security code

V súlade so Zmluvou o výkone správy ako vlastník bytu týmto prehlasujem, že všetky horeuvedené údaje sú pravdivé a v byte so mnou skutočne žijú horeuvedené osoby.