PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

OZNÁMENIE O POČTE OSÔB ZA ROK

* povinné údaje


Security code

V súlade so zmluvou o výkone správy bytov týmto prehlasujem, že v byte v mojom vlastníctve býval v jednotlivých mesiacoch uvedený počet osôb.