PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE ( POTVRDENIE O VEKU DOMU )


Kolaudačné rozhodnutie je spoplatňovanou službou na základe platného cenníka služieb a to sumou 5 €.

V záujme zrýchleného konania možné si toto potvrdenie objednať e-mailom alebo telefonicky počas stánkových hodín.Po objednávke a dohode s pracovníkom správy, si žiadateľ vyzdvihne potvrdenie na mieste, respektíve je možné ho zaslať poštou.