PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


O Z N Á M E N I E
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19

 

Vážení vlastníci,

v súvislosti s opakovaným zavedením prísnych opatrení, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách v obmedzeniach v rámci fungovania správcovskej spoločnosti.

AKTUALIZÁCIA OD 26.10. 2020

  1. Dočasné pozastavenie zvolávania  schôdzí vlastníkov
  1. Dočasné pozastavenie organizovania písomných hlasovaní

  1. Stránkové hodiny 

Nakoľko správcovská spoločnosť nemá usmernenie zo strany Ministerstva dopravy SR o zrušení stránkových hodín, stránkové hodiny platia za zvýšených hygienických štandardov.

S prihliadnutím na aktuálny zákaz vychádzania a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, žiadame vážených zákazníkov, aby zvážili nutnosť osobnej návštevy správcovskej spoločnosti, a v čo najväčšej miere využívali elektronickú komunikáciu.

Správcovská spoločnosť odporúča návštevu sídla spoločnosti  len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, zachovanie odstupov minimálne dva metre, ďalej odporúčame použitie rukavíc a vlastného pera.).

Do priestorov správcovskej spoločnosti bude možnosť vstupovať len po jednom.V prípade potreby potvrdenia o úhradách, kolaudačné rozhodnutie, či platbách služby OLO, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom emailovej adresy info@meosprava.sk,  prípadne na tel. č. 0911/ 347 816, o spôsobe prevzatia potvrdenia Vás budeme informovať.

Kontakty správy bytov : tel. č. 0911 347 816 ; info@meosprava.sk 

Týmto si zároveň dovoľujeme požiadať vlastníkov o dodržiavanie stránkových hodín aj v prípade telefonického kontaktu ( okrem hlásenia havarijných stavov ), nakoľko intenzívne pracujeme na vypracovaní novembrových správ, v ktorých sa Vás budeme snažiť v rámci možností informovať o aktuálnom stave bežnej prevádzky bytového domu.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať po celoplošnom testovaní.

 

Stránkové hodiny :

Pondelok :               08:00 – 17:00 hod.

Streda :                    08:00 – 15:00 hod.

 

V Bratislave dňa 26.10.2020