PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


O Z N Á M E N I E
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19

 

Vážení vlastníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách v obmedzeniach v rámci fungovania správcovskej spoločnosti.

AKTUALIZÁCIA OD 2.11.2021

Stránkové hodiny 

Nakoľko správcovská spoločnosť nemá usmernenie zo strany Ministerstva dopravy SR o zrušení stránkových hodín, stránkové hodiny platia za zvýšených hygienických štandardov.

S prihliadnutím na epidemiologickú situáciu, žiadame vážených zákazníkov, aby zvážili nutnosť osobnej návštevy správcovskej spoločnosti, a v čo najväčšej miere využívali elektronickú komunikáciu.

Kontakty správy bytov : tel. č. 0911 347 816 ; info@meosprava.sk 


Správcovská spoločnosť odporúča návštevu sídla spoločnosti  len v nevyhnutných prípadoch, pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19
- nemáte žiadne príznaky infekcie
- nie ste v karatnéne

a dodržaní hygienických opatrení
- prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šatkou, šálom a pod.
- zachovanie odstupov minimálne dva metre
( ďalej odporúčame použitie rukavíc a vlastného pera )

Do priestorov správcovskej spoločnosti bude možnosť vstupovať len po jednom.


V prípade potreby potvrdenia o úhradách, kolaudačné rozhodnutie, či platbách služby OLO, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom emailovej adresy info@meosprava.sk,  prípadne na tel. č. 0911/ 347 816, o spôsobe prevzatia potvrdenia Vás budeme informovať.

Týmto si zároveň dovoľujeme požiadať vlastníkov o dodržiavanie stránkových hodín aj v prípade telefonického kontaktu ( okrem hlásenia havarijných stavov ).
Aktuálne pracujeme na vypracovaní novembrových správ a súčasne sa zvolávajú schôdze vlastníkov, na ktorých sú vlastníci informovaní o aktuálnom stave bežnej prevádzky bytového domu.


Stránkové hodiny :

Pondelok :               08:00 – 17:00 hod.

Streda :                    08:00 – 15:00 hod.

 

V Bratislave dňa 2.11.2021