PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

D Ô L E Ž I T É    O Z N Á M E N I E
v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19

 

Vážení vlastníci,

v súvislosti s opätovným sprísnením opatrení, si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie opatrení zabraňujúcim šíreniu ochorenia COVID-19.

 

Osobná návšteva sídla spoločnosti je možná za zvýšených hygienických štandardov

Správcovská spoločnosť odporúča návštevu sídla spoločnosti len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, zachovanie odstupov minimálne dva metre, ďalej odporúčame použitie rukavíc a vlastného pera.).

Do priestorov správcovskej spoločnosti bude možnosť vstupovať len po jednom.

Naďalej odporúčame využívať v čo najväčšej miere elektronickú komunikáciu.

- v prípade potreby potvrdenia o úhradách, kolaudačné rozhodnutie, či platbách služby OLO, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom emailovej adresy info@meosprava.sk,
prípadne na tel.č. 0911 347 816. O
spôsobe prevzatia potvrdenia Vás budeme informovať.

- kontakty správy bytov : tel.č. 0911 347 816 ; info@meosprava.sk

 

Týmto si zároveň dovoľujeme požiadať vlastníkov o dodržiavanie stránkových hodín, okrem hlásenia havarijných stavov.

 

Stránkové hodiny :

Pondelok : 08:00 – 17:00 hod.

Streda : 08:00 – 15:00 hod.                                                                                


 V Bratisvale dňa : 02.09.2020