PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider

 

O Z N Á M E N I E  -  dňa 31.7.2020
bude správa bytov z technických príčin
mimo prevádzky.

 

Zároveň by sme chceli vlastníkov poprosiť o trpezlivosť. Aktuálne sa vykonáva upgrade počítačového systému a siete ( vrátane mailovej komunikácie ), ktorý prebieha v niekoľkých etapách. V tejto súvislosti sa môže stať, že sa k Vašim mailom dostaneme o niečo neskôr.  


Ďakujeme za pochopenie.
Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.
D Ô L E Ž I T É    O Z N Á M E N I E
v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy novým koronavírusom a ochorením COVID-19

 

Vážení vlastníci,

v súvislosti so zmiernením opatrení, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách v obmedzeniach v rámci fungovania správcovskej spoločnosti.

 

Stránkové hodiny sa obnovujú za zvýšených hygienických štandardov

Správcovská spoločnosť odporúča návštevu sídla spoločnosti len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, zachovanie odstupov minimálne dva metre, ďalej odporúčame použitie rukavíc a vlastného pera.).

Do priestorov správcovskej spoločnosti bude možnosť vstupovať len po jednom.

Naďalej odporúčame využívať v čo najväčšej miere elektronickú komunikáciu.

- v prípade potreby potvrdenia o úhradách, kolaudačné rozhodnutie, či platbách služby OLO, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom emailovej adresy meosprava.info@gmail.com, prípadne na tel. č. 0911/ 347 816, o spôsobe prevzatia potvrdenia Vás budeme informovať

- kontakty správy bytov : tel. č. 0911 / 347 816 ; meosprava.info@gmail.com

 

Týmto si zároveň dovoľujeme požiadať vlastníkov o dodržiavanie stránkových hodín aj v prípade telefonického kontaktu ( okrem hlásenia havarijných stavov ).

 

Stránkové hodiny :

Pondelok : 08:00 – 17:00 hod.

Streda : 08:00 – 15:00 hod.