PROFESIONÁLOV

PROFESIONÁLOV

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Zverte Vašu nehnuteľnosť do rúk

Bootstrap Slider


D Ô L E Ž I T É    O Z N Á M E N I E

 

Vážení vlastníci,

v súvislosti so zmiernením opatrení, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách v obmedzeniach v rámci fungovania správcovskej spoločnosti.

AKTUALIZÁCIA OD 11. mája 2020

  1. Ostáva v platnosti dočasné pozastavenie zvolávania schôdzí vlastníkov


  1. V bytových domoch kde je nevyhnutné získať rozhodnutie vlastníkov budú organizované zo strany správcu písomné hlasovania v režime podľa odporúčania Ministerstva financií SR :

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú možnosť rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom písomného hlasovania. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča písomné hlasovanie uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19. Ak to podmienky domu umožňujú, odporúčame, aby sa písomné hlasovanie uskutočnilo napr. vo vonkajšom prostredí a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, použitie rukavíc, vlastného pera, zachovanie odstupov minimálne dva metre, vykonanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek a pod.).

Správcovská spoločnosť umožní aj vlastníkom ako jednotlivcom, vykonať písomné hlasovanie v prípadoch, kde je požadovaný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov ( napr. výrazná rekonštrukcia bytu, montáž klimatizačnej jednotky a pod. )

V prípade nutnosti vykonania písomného hlasovania kontaktujte správu bytov meosprava.info@gmail.com,
prípadne na tel. č.
0911/ 347 816

 

  1. Stránkové hodiny sa obnovujú za zvýšených hygienických štandardov

Správcovská spoločnosť odporúča návštevu sídla spoločnosti len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19 a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, zachovanie odstupov minimálne dva metre, ďalej odporúčame použitie rukavíc a vlastného pera.).

Do priestorov správcovskej spoločnosti bude možnosť vstupovať len po jednom.

Naďalej odporúčame využívať v čo najväčšej miere elektronickú komunikáciu.

- v prípade potreby potvrdenia o úhradách, kolaudačné rozhodnutie, či platbách služby OLO, dohodnite si vystavenie potvrdenia prostredníctvom emailovej adresy meosprava.info@gmail.com, prípadne na tel. č. 0911/ 347 816, o spôsobe prevzatia potvrdenia Vás budeme informovať

- kontakty správy bytov : tel. č. 0911 / 347 816 ; meosprava.info@gmail.com

 

Týmto si zároveň dovoľujeme požiadať vlastníkov o dodržiavanie stránkových hodín aj v prípade telefonického kontaktu ( okrem hlásenia havarijných stavov ), nakoľko intenzívne pracujeme na vyúčtovaní služieb za rok 2019.

 

Stránkové hodiny :

Pondelok : 08:00 – 17:00 hod.

Streda : 08:00 – 15:00 hod.