run
header
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.

Stránkové hodiny:

Pondelok: 8:00 - 17:00
Streda : 8:00 - 15:00
Prestávka: 12:00 - 13:00

ADRESA:
Meopta, správa a údržba bytov s.r.o.
Hagarova 9/B, P.O.BOX 38
830 04  Bratislava 34

meosprava@gmail.com
meosprava.info@gmail.com

 

 

Osvedčenia

stu
 
 
 
Certifikáty
  
Dôveryhodná firma ( 2015 )

Dôveryhodná firma ( 2016 )
 
Dôveryhodná firma ( 2017 )
 
 


OZNÁMENIE o počte osôb bývajúcich v byte

(pre potreby vyúčtovania služieb)

* povinné údaje

* Bytový dom (ulica):
* Vlastník bytu (meno):
Č. bytu: Posch.:
* Variabilný symbol:
Pes v byte (ÁNO/NIE):

* Rok
JanFebMarAprMájJúnJúlAugSepOktNovDec
 
Zopakujte kód:
Security code

V súlade so zmluvou o výkone správy bytov týmto prehlasujem, že v byte v mojom vlastníctve býval v jednotlivých mesiacoch uvedený počet osôb.

Pokyny k vyplneniu oznámenia :

  1. na oznámení prosím riadne vyplňte : bytový dom ( ulicu ), meno vlastníka bytu, číslo bytu, poschodie a variabilný symbol
  2. počet osôb vyplňte prosím číslom, podľa skutočného počtu bývajúcich osôb v jednotlivých mesiacoch roka
  3. v prípade, že ste sa stali vlastníkom bytu v priebehu roka, vyplňte číslom iba mesiace počas ktorých bol byt vo vašom vlastníctve - ostatné označte X
  4. dovoľujeme si upozorniť, že toto NIE JE oznámenie o ZMENE počtu osôb - oznámenie slúži iba ako doklad k vyúčtovaniu o skutočnom počte osôb bývajúcich v byte za uplynulý rok, aby sa zabezpečilo správne rozúčtovanie nákladov aj v prípade, že ste počas roka nahlásili zmenu počtu osôb neskoro, prípadne ste ju nenahlásili v
  5. vyplnené oznámenie prosím doručte najneskôr do konca februára na horeuvedenú adresu
  6. kolonka Pes v byte platí iba pre tie bytové domy, kde sa vlastníci bytov uzniesli na evidencii psov


Za porozumenie ďakujeme